AANKOOPVOORWAARDEN

AANKOOPVOORWAARDEN (Laatst bijgewerkt: oktober 2023)

Overzicht winkeloperatie:

Deze website wordt beheerd door atlanteanglobalsvitality.store. Terwijl u onze site verkent en aankopen doet, is het belangrijk om te begrijpen dat wanneer we verwijzen naar 'wij', 'ons' of 'onze', we Atlantean Globals Services bedoelen. Uw gebruik van deze website, de informatie, hulpmiddelen en diensten ervan is gebaseerd op uw aanvaarding van alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hier worden beschreven.

Door onze site te bezoeken of aankopen te doen, maakt u gebruik van onze "Service" en gaat u ermee akkoord zich te houden aan deze algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden" of "Voorwaarden"), die eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleid bevatten waarnaar hier wordt verwezen of toegankelijk via hyperlinks. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief browsers, leveranciers, klanten, verkopers en bijdragers aan inhoud.

Voordat u onze website gebruikt of bezoekt, dient u deze Servicevoorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen. Als u enig deel van de site gebruikt, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden in deze overeenkomst, dient u zich te onthouden van toegang tot de website of het gebruik van de diensten ervan. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is het belangrijk op te merken dat aanvaarding uitdrukkelijk beperkt is tot deze specifieke Servicevoorwaarden.

Bovendien zijn alle nieuwe functies of tools die in de huidige winkel worden geïntroduceerd ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden. Op deze pagina kunt u altijd de meest actuele versie van deze voorwaarden raadplegen. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, aan te passen of te vervangen door updates of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

Houd er rekening mee dat onze online winkel wordt gehost door Shopify Inc. Zij bieden het e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - Overeenkomst en verantwoordelijkheden:

Door deze Servicevoorwaarden te accepteren, bevestigt u dat u de wettelijke meerderjarigheid heeft bereikt in de staat of provincie waar u woont, of dat u de wettelijke meerderjarigheid heeft in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om eventuele van uw minderjarige gezinsleden om deze site te gebruiken.

Onze producten mogen niet worden gebruikt voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Tijdens het gebruik van de Dienst bent u verplicht om te voldoen aan de wetten in uw rechtsgebied, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten.

Bovendien is het niet toegestaan ​​schadelijke code, zoals wormen of virussen, te verzenden.

Het niet naleven of schenden van een van deze Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - Dienstweigering en gegevensverwerking:

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment, om welke reden dan ook, de dienstverlening aan een individu te weigeren.

U erkent dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) zonder codering kan worden verzonden en dat dit (a) overdrachten via verschillende netwerken en (b) aanpassingen kan omvatten om te voldoen aan de technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Houd er echter rekening mee dat creditcardgegevens altijd gecodeerd zijn tijdens overdracht via netwerken.

U verbindt zich ertoe geen enkel onderdeel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst, of enig contact op de website waar de dienst wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te verkrijgen toestemming van ons.

De sectiekoppen in deze overeenkomst zijn bedoeld voor het gemak en leggen geen beperkingen op en hebben geen andere invloed op deze Voorwaarden.

SECTIE 3 - Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van informatie:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. De inhoud op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet de enige basis vormen voor het nemen van beslissingen zonder meer primaire, nauwkeurige, volledige of actuele informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is geheel op eigen risico.

Deze site kan historische informatie bevatten, die door zijn aard niet actueel is en uitsluitend ter referentie wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om eventuele wijzigingen op onze site bij te houden.

SECTIE 4 - Prijswijzigingen en servicewijzigingen:

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of enig onderdeel of inhoud) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor eventuele wijzigingen, prijswijzigingen, opschortingen of stopzettingen van de Service.

SECTIE 5 - Producten of diensten (waar van toepassing)

Sommige van onze producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via onze website. Deze artikelen kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en het retourneren of ruilen ervan is onderworpen aan ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat uw computermonitor de kleuren met absolute nauwkeurigheid weergeeft.

We hebben het recht, maar niet de plicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot bepaalde personen, geografische regio's of rechtsgebieden. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Bovendien behouden wij ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. De beschrijvingen en prijzen van producten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken. We behouden ons ook het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Houd er rekening mee dat alle aanbiedingen voor producten of diensten op deze site ongeldig zijn waar ze verboden zijn.

We kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die u koopt of verkrijgt, aan uw verwachtingen zal voldoen. Bovendien garanderen wij niet dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

Sectie 6 - Nauwkeurigheid van facturerings- en accountinformatie

In dit gedeelte wordt aandacht besteed aan de nauwkeurigheid van facturerings- en accountgegevens. Bepaalde producten of diensten zijn uitsluitend verkrijgbaar via onze website. Deze artikelen kunnen in beperkte hoeveelheden worden geleverd en of ze in aanmerking komen voor retourneren of ruilen wordt bepaald door ons retourbeleid.

We hebben er speciale zorg aan besteed om de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven in onze winkel. Toch kunnen wij niet garanderen dat uw computermonitor de kleuren altijd met perfecte nauwkeurigheid weergeeft.

Wij hebben de bevoegdheid, maar niet de verplichting, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot specifieke personen, geografische regio's of rechtsgebieden. Onze uitoefening van dit recht zal van geval tot geval gebeuren. Bovendien behouden wij ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. De beschrijvingen en prijzen van producten kunnen op elk moment, naar eigen goeddunken, worden gewijzigd. Bovendien behouden wij ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Houd er rekening mee dat alle aanbiedingen voor producten of diensten op deze site ongeldig zijn waar ze verboden zijn.

We kunnen u niet garanderen dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die u aanschaft, aan uw verwachtingen zal voldoen. Bovendien garanderen wij niet dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden hersteld.

SECTIE 7 - Tools van derden en nieuwe diensten:

We kunnen u toegang verlenen tot tools van derden die we niet controleren of controleren, en waarover we geen inbreng hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot deze tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook, en zonder goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen die voortvloeien uit uw gebruik van optionele tools van derden.

Het gebruik van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico. U dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder deze tools worden aangeboden door de betreffende externe aanbieder(s).

Bovendien kunnen we in de toekomst nieuwe diensten en functies introduceren via de website, waaronder mogelijk de release van nieuwe tools en bronnen. Dergelijke nieuwe functies en diensten vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - Inhoud en links van derden:

Onze Dienst kan inhoud, producten en diensten omvatten die materialen van derden bevatten.

Houd er rekening mee dat links van derden op deze site u kunnen omleiden naar websites die niet bij ons zijn aangesloten. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het onderzoeken of beoordelen van de juistheid van de inhoud, en wij garanderen of aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materialen of websites van derden. Dit omvat ook andere materialen, producten of diensten die door derden worden aangeboden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die via websites van derden worden uitgevoerd. Het is belangrijk om het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door te nemen en ervoor te zorgen dat u deze begrijpt voordat u deelneemt aan transacties. Voor klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de derde partij.

SECTIE 9 - Inzendingen en opmerkingen:

Als u op ons verzoek specifiek materiaal indient (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden), of als u zelfstandig creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere inhoud verzendt, hetzij via online, e-mail, post of op enige andere manier (gezamenlijk (hierna 'opmerkingen' genoemd), stemt u ermee in dat wij, zonder enige beperking, deze opmerkingen op elk gewenst moment in welk medium dan ook mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen of anderszins gebruiken.

We zijn niet verplicht om (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) compensatie te bieden voor eventuele opmerkingen, of (3) op eventuele opmerkingen te reageren.

Hoewel we naar eigen goeddunken inhoud kunnen controleren, bewerken of verwijderen, zijn we hiertoe niet verplicht. We zullen naar eigen goeddunken handelen om inhoud aan te pakken die wij onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend achten, of die de intellectuele eigendomsrechten van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt.

Door opmerkingen te geven, bevestigt u dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Bovendien mogen uw opmerkingen geen lasterlijk, onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of enig computervirus of malware die de werking van de Dienst of een bijbehorende website zou kunnen verstoren. Het is ook verboden om een ​​vals e-mailadres te gebruiken, een valse identiteit aan te nemen, of ons of derden te misleiden over de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - Persoonlijke informatie:

Uw indiening van persoonlijke gegevens via de winkel wordt geregeld door ons Privacybeleid. U kunt toegang krijgen tot ons privacybeleid .

SECTIE 11 - Nauwkeurigheid en updates van informatie:

Van tijd tot tijd kunt u op onze site of binnen de Dienst informatie tegenkomen die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren als informatie in de Dienst of op een bijbehorende website onjuist blijkt te zijn, zonder voorafgaande kennisgeving. Dit geldt ook voor situaties waarin u al een bestelling heeft geplaatst.

We zijn niet gebonden aan enige verplichting om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij dit wettelijk vereist is. De aanwezigheid van een gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum in de Service of op een gerelateerde website mag niet worden opgevat als een teken dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - Verboden gebruik:

Naast de verboden die zijn uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u uitdrukkelijk verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:

(a) Voor enig onwettig doel.

(b) Anderen ertoe aanzetten onwettige handelingen te verrichten.

(c) Het overtreden van internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen.

(d) Om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden.

(e) Om deel te nemen aan intimidatie, misbruik, beledigingen, schade, laster, laster, kleinering, intimidatie of discriminatie op basis van factoren zoals geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap.

(f) Om valse of misleidende informatie in te dienen.

(g) Om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die de functionaliteit of werking van de Dienst of een gerelateerde website, evenals andere websites of internet, kunnen beïnvloeden.

(h) Om de persoonlijke gegevens van anderen te verzamelen of bij te houden.

(i) Om deel te nemen aan spammen, phishing, pharming, voorwendselen, spideren, crawlen of scrapen. (j) Voor obscene of immorele doeleinden.

(k) Om de beveiligingsfuncties van de Dienst, gerelateerde websites, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen.

Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen als u zich bezighoudt met een van deze verboden activiteiten.

SECTIE 13: Servicebeperkingen en aansprakelijkheid:

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We kunnen niet garanderen dat de resultaten die worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U erkent dat wij de dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of op elk gewenst moment kunnen annuleren zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken, uitsluitend op eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden voor uw gebruik geleverd "zoals deze is" en "zoals beschikbaar". We geven geen verklaringen, garanties of voorwaarden, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk, behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld.

In geen geval zullen Shinymarch.co, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, bijzondere schade of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst of producten die u via de dienst hebt aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld. via de dienst, zelfs als u op de hoogte bent van de mogelijkheid ervan.

Sommige staten of jurisdicties staan ​​de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toe, dus de genoemde beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

In dergelijke staten of rechtsgebieden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.

SECTIE 14 - Schadeloosstelling:

U stemt ermee in om Shinymarch.co, onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die daarin door verwijzing zijn opgenomen, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - Scheidbaarheid:

Als een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal deze worden afgedwongen voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte zal worden beschouwd als gescheiden van deze Servicevoorwaarden. Een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 - Overleving van verplichtingen en beëindiging:

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven bestaan ​​en blijven van kracht, zelfs na de beëindiging van deze overeenkomst, voor alle doeleinden.

Deze Servicevoorwaarden zijn geldig tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U heeft de mogelijkheid om deze Servicevoorwaarden op elk moment te beëindigen door ons te informeren dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken of door het gebruik van onze site te staken.

Bovendien, als u, naar ons eigen oordeel, niet voldoet aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, of als we vermoeden dat u dit niet heeft gedaan, kunnen we deze overeenkomst ook op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.

In een dergelijk geval blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, en kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten of een deel daarvan ontzeggen.

SECTIE 17 - Geen afstand van rechten:

Het onvermogen van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden, samen met eventuele beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of in verband met de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons, die uw gebruik van de Service regelt. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons, inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden.

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de opstellers van de overeenkomst.

SECTIE 18 - Toepasselijk recht:

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten op grond waarvan wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK).

SECTIE 19 - Updates van de Servicevoorwaarden:

Op deze pagina vindt u de meest recente versie van de Servicevoorwaarden.

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 - Contactinformatie:

Als u vragen heeft over de Servicevoorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via info@atlanteanglobals.com